Svenskanoveller Wiki
Svenskanoveller Wiki

Val av diff: markera i klickrutorna för att jämföra versioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste version; (föregående) = skillnad mot föregående version; m = mindre ändring.

  • nuvarandeföregående 11 juni 2017 kl. 19.21Svenskanoveller Message Wall bidrag 13 678 byte +13 678 Skapade sidan med 'Av Guy de Maupassant <br /> <br />Notariens hus vette mot torget. Bakom det sträckte sig en vacker planterad trädgård till den alltid folktomma Passage des Piques, från vi...' Märken: apiedit, Visuell redigering