FANDOM
   Muntert vi tåga i lång procession
   halvvägs upp till gullmånens tron.
   Vad tänker du om vår lustiga skara?
   Kanske du önskar att fyrhändig vara?
   Kanske du ville, att svansen din såg
   böjd ut liksom Cupidos båge?
     Nu blev du arg, men ack! – rak och slak,
     Broder, din svans hänger ner där bak!

   Här sitta vi på en gren i rad,
   en hop filosofer bland blommor och blad,
   och drömma om stordåd, som vi skola göra,
   fullbordade, innan ett finger vi röra.
   Någonting ädelt och vist och gott
   uti våra drömmar vi skapa förmått.
     Nu är det glömt, men ack! – rak och slak,
     Broder, din svans hänger ner där bak!

   Allt det sladder vi någonsin hört,
   att fladdermössen och andra ha fört –
   skinn eller skal eller plym eller fena –
   låtom oss pladdra och blinka och mena.
   Utmärkt! Beundransvärt! Säg det igen!
   Mänskotal liknar det ju, min vän.
     Ja, kanske det, men ack! – rak och slak,
     Broder, din svans hänger ner där bak!
     Så går det till under apfolkets tak.

   Så slutas de lustiga led och skumpa framåt med
     besked,
   skjuta rakt upp i luften ibland, där vildvinet brygga
     slår,
   På skräpet, som vi lämna kvar och på larmet nog
     märker en var,
   att vi tänka uträtta stordåd på färden i villande
     snår.


Ursprungligen ur "Djungelboken" av Rudyard Kipling, först tryckt 1894. Översättare: A. G:son Söllberg

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.