Svenskanoveller Wiki

Val av diff: markera i klickrutorna för att jämföra versioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste version; (föregående) = skillnad mot föregående version; m = mindre ändring.

  • nuvarandeföregående 7 september 2019 kl. 10.24Svenskanoveller Message Wall bidragm 6 415 byte +6 415 Skapade sidan med 'Av Edmund W. Hansen <br /> <br /><i>Ensamhetskänslan var ett svårt problem för rymd-skeppspiloterna, men nu hade man funnit en utmärkt lösning ...</i> <br /> <br /> ...' Märke: Visuell redigering