Svenskanoveller Wiki
Svenskanoveller Wiki

Val av diff: markera i klickrutorna för att jämföra versioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste version; (föregående) = skillnad mot föregående version; m = mindre ändring.

  • nuvarandeföregående 11 juni 2017 kl. 19.22Svenskanoveller Message Wall bidrag 19 939 byte +19 939 Skapade sidan med 'Av Guy de Maupassant <center>1 <br /></center>Tremastaren Notre-Dame-des-Vents hade avgått från Le Havre den 3 maj 1882, destinerad till kinesiska farvatten. Efter en fyraå...' Märken: apiedit, Visuell redigering