FANDOM


Författarinnan till "En helt vanlig middag" är sedan ganska många år verksam som fri journalist, bland annat på rädgivningsspalterna. Det spörsmål hon här tagit upp till novellistisk behandling — den åldrande hustruns problem — möter hon nästan dagligen i sin korrespondens. Man skulle alltså kunna kalla "En helt vanlig middag" för en dokumentärnovell; att den därjämte har litterära förtjänster motiverar dess placering på dessa sidor.

AVB - 1949

All items (1)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.