FANDOM


Folksagor är gamla berättelser och legender som är välkända i vissa regioner, men så gamla att man helt enkelt glömt bort vem det var som kom på berättelsen från början. Därför saknar folksagor alltid författare.

All items (8)