FANDOM


Folksagor är gamla berättelser och legender som är välkända i vissa regioner, men så gamla att man helt enkelt glömt bort vem det var som kom på berättelsen från början. Därför saknar folksagor alltid författare.

All items (8)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.