Svenskanoveller Wiki
Advertisement

Guy de Maupassant, född 5 augusti 1850 på Château de Miromesnil nära Dieppe, Seine-Maritime, Normandie, Frankrike, död 6 juli 1893 på en sluten vårdanstalt utanför Paris, var en fransk författare.

Maupassant har emellanåt räknats som en av novellkonstens stora mästare. Han karaktäriserar en handling eller ett personporträtt med några enkla stilistiska drag. Stilen är sparsmakad men kärnfull. Till hans mest uppmärksammade noveller räknas inte sällan debutverket Fettpärlan, om olika personligheter som inte har något med varandra att göra, samt Horla, som tolkats som en resa och uppgörelse i ett inre landskap. Den sistnämnda behandlar panisk förföljelsemani och ångest i ett tvivel på det egna förståndet, vilket även har ställts i relation till Maupassants eget mentala sjukdomstillstånd. Därtill kan den ses som en egendomlig vampyrhistoria.

Många av Maupassants noveller skildrar hans ungdomserfarenheter från det fransk-preussiska kriget och den påföljande preussiska ockupationen av östra Frankrike. En del av hans senare novellistiska författarskap kan hänföras till skräcklitteratur, om en psykologisk hänfören fruktan för bl.a. övernaturliga händelser och fenomen. I sin detaljhantering liknar dock hans stilistiska ton mycket av den dåtida framväxande naturalismen.

Maupassant levererade även en roande och för sin tid mycket frän kritik av Eiffeltornet, som var det allra fulaste han visste och kunde tänka sig - trots att han tidvis besökte det dagligen för att vemodligt konstatera hur vidrigt la Tour Eiffel tedde sig. Om någon frågade honom varför han besökte det så ofta, kunde han väsa i stil med "sitter jag här, slipper jag i varje fall se konturen av det".


Läs mer om honom på wikipedia: http://sv.wikipedia.org/wiki/Guy_de_MaupassantGuy de Maupassant föddes 1850 i Normandie men kom som ung man till Paris, där han upprätthöll en blygsam befattning i marinministe- riet, senare i undervisningsministeriet. Tjänsten gav honom god tid att ägna sig åt sina nöjen, sum inte alltid var av det oskyldigaste slaget, och sköta sin magnifika fysik, bl. a. genom jakt och flitiga roddfärder på Seine. Han debuterade 1880 och nådde redan samma år mästerskapet med den berömda novelled »Boule de Suife» (Fettpärlan), som bygger på författarens erfarenheter under 1870 års krig.

Under den korta tidrymden av föga mer än tio år skrev han sedan sex romaner och bortåt trehundra noveller. En ärftlig syfilis bröt långsamt ned hans järnhälsa, och de sista åren av hans liv, från 1887 till 1893, var en smärtsam upplösningsprocess som slutade i paralysie generale..

— Maupassant blev den franska 1800-talsnaturalismens fullbordare och fulländare. Av sin beskyddare Flaubert tillägnade han sig respekten för det litterära hantverket och stilens utomordentliga klarhet, av Zola den illusionsfria, för intet väjande objektiva iakttagelsen. Maupassant var dessutom utrustad med en med- född berättarförmåga., som går rakt på sak utan krumbukter eller teoretiska utvikningar men' som samtidigt har en utomordentlig smidighet och känslighet. Han utbildade till klassisk fullkomlighet den naturalistiska novellen som för fram ett dramatiskt händelseförlopp till den obönhörliga, effektfulla slutpoängen.

Naturalismen yttrar sig även i det ibland till cynism drivna erkännandet av de naturliga instinkterna och driftlivet med udden riktad mot det officiella hyckleriet. Hans författarskap sysslar i stor utsträckning med kärleken mellan man och kvinna. I början av sitt författarskap tog han med nästan brutal sundhet den krassa sinnesnjutningens parti men småningom blev han mera medveten om ödsligheten i en sådan inställning; »köttets lust» förbittrades av »själens obotliga ensamhet», för att citera hans främste svenske lärjunge och översättare, Hjalmar Söderberg.

Den övermodige livsnjutaren och sportsmannen förvandlades under inflytande av den tilltagande sjukdomen till en pessimistisk tragöd som betraktade sina figurer med vanmäktigt, illusionsfritt medlidande. Det kommer till uttryck även i romanerna »Ett liv» (1883), . »Bel-Ami» (1885), »Pierre °et Jean» (1888) och »Stark som döden» (1889), vilka tillhör den franska prosans bestående verk.

G. S. All världens berättare 1949GUY DE MAUPASSANT (1850-1893)

Medan de flesta av hans kollegor satsade på stora romanprojekt, var Maupassant helt inriktad på att skriva noveller. På ett tiotal sidor visar han upp skärvor ur några människoliv, skissar en dramatisk situation och låter den steg för steg röra sig mot urladdning. På många sätt måste Maupassant ses som den klassiska novellens mästare. Med sin konturskarpa personskildring, koncisa stil och dramatiska koncentration har hans korta berättelser ofta lika mycket substans som hela romaner.

Almqvist & Wiksell, 1927.

All items (21)

Advertisement