FANDOM


Howard Phillips Lovecraft (H.P. Lovecraft), född 20 augusti 1890, död 15 mars 1937, var en amerikansk författare som främst författade skönlitteratur inom genrerna skräck, fantasy och science fiction. Han är speciellt känd för att infoga science fiction-element i skräckberättelser.


   Lovecraft hämtade stor inspiration inom "kosmisk skräck" – idén att livet är obegripligt för människans förstånd och att universum i grund och botten är främmande. De som genuint försöker förstå spelar med sin mentala hälsa som insats. Lovecrafts Cthulhu-mytologi såväl som den påhittade magiska boken Necronomicon har skapat en kult av anhängare. Han skildrar en värld där människorna är små och obetydliga sedda i jämförelse med skrämmande kosmiska urväsen.


   Lovecraft hade en begränsad läsekrets under sin livstid men hans verk har efter hans död blivit uppmärksammade och är en källa till inspiration för såväl fans som författare, framför allt inom skräcklitteratur. Han har blivit en kultgestalt, och anses ofta vara en av de mest inflytelserika skräckförfattarna under 1900-talet.


   Endast två antologier med Lovecrafts noveller har publicerats på svenska varav den ena: Skräckens labyrinter av Sam J. Lundwall finns i sin helhet här.

Läs mer på wikipedia: http://sv.wikipedia.org/wiki/H.P._LovecraftHoward Phillips Lovecraft föddes i Providence, Rhode Island, USA år 1890. Båda hans föräldrar avled efter svårartad sinnessjukdom. Lovecraft gifte sig och flyttade till Brooklyn i New York med sin fru, men lämnade henne och återvände till Providence. Där levde han i tilltagande avskildhet och sjukdom och skrev fantasy och science fiction till sin död 1937. Till hans mest kända historier hör The Rats in the Walls (Råttorna i muren), The Dunwich Horror (Den lurande skräcken) och The Colour Out Of Space (Färg bortom tid och rum).

All items (13)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.