FANDOM


John Brown var son till en skotsk präst från Edinburgh och levde mellan 1810 och 1882. Själv var han medicinare, en trygg husläkare av den gamla sorten, som i största möjliga utsträckning höll sig till sunt bondförnuft och naturens egen läkande förmåga och så litet som möjligt till mediciner. Som läkare betraktade han sig också alltid först och främst, även sedan han fått en viss ryktbarhet som författare.

1858 utgav han nämligen första delen av ett verk vid namn »Horae Subsecivae», vilket betyder lediga stunder och längre fram kom ytterligare två volymer. Första delen innehåller huvudsakligen artiklar av medicinskt intresse, biografier över kolleger o. s. v., men de två andra rymmer åtskilligt som måste tilltala var och en med sinne för litterär originalitet. Denna nu bortglömda bok är nämligen av ett slag som då och då genom tiderna dyker upp och som inom sina pärmar rymmer en hel litterär diversehandel. Ibland kan de ha enbart kuriositetsintresse; ibland kan en sådan samlingsvolym visa sig vara en veritabel skattkammare. Till den senare kategorien hör Dr Browns volymer. De innehåller artiklar och noveller av många olika slag, som det skulle föra för långt att gå in på; som ett litet memento ska här bara nämnas att en av essäerna börjar: »Felet med vår tid är att alla har för bråttom ...» Mest berömda blev de historier om djur, framför allt om hundar, som den mångkunnige doktorn inkluderat. De har senare utgivits för sig och det är en av dessa, som nu presenteras.

John Brown blev med tiden en berömd man, som emellertid höll huvudet kallt och stannade kvar med sin praktik i Edinburgh, där många av samtidens stora män besökte honom; bland hans vänner var bl. a. den store romanförfattaren Thackeray. Å. R.-1949

All items (1)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.