FANDOM


Lafcadio Hearn (1856-1904) räknas till den engelska litteraturhistorien eftersom han skrev på engelska, men någon vidare typisk britt var han inte. Pappan var irländare och tjänstgjorde när sonen föddes som regementsläkare på en av de joniska öarna, Santa Maura, även kallad Levkas. Modern var grekinna. Efter universitetsstudier kom Lafcadio som reporter till Amerika och levde en tid på Martinique, där han gifte sig med en mulattska. Härifrån skrev han boken »Two years in the French West Indies», 1890. Därefter begav han sig till Japan och äktade en japanska.

Han undervisade i engelska vid universitetet i Tokyo och blev innan han dog japansk medborgare under namnet Yakumo Koizumi. Bakom detta levnadsöde dolde sig mycken ytlig exotism. Hearn inbillade sig att han var fullblodsjapan men trängde i verkligheten inte vidare djupt in i det japanska psyket. Hans »Glimpses of Unfamiliar Japan» (1894) och »Japan: an attempt at interpretation» (1904) har onekligen bleknat avsevärt sedan de på sin tid framkallade en viss sensation. Bättre står sig hans postumt under titeln »Karma» utgivna noveller. Ett urval av hans skisser ingår i Natur och Kulturs serie. Modern världslitteratur. G. S. 1949

All items (1)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.