FANDOM


Ernst Runar Schildt, född 26 oktober 1888 i Helsingfors, död 29 september 1925 i Helsingfors, var en finlandssvensk författare, dramatiker och översättare. Föräldrar var Arthur Abraham Christoffer Schildt och Ofelia Adelaide, född Strömberg. Ernst Runar Schildt är far till konsthistorikern och författaren Göran Schildt, till journalisten och skådespelaren Monica Schildt samt till radiojournalisten och direktören Christoffer Schildt. Han var brorson till Hjalmar Schildt.

Wikipedia: läs mer - http://sv.wikipedia.org/wiki/Runar_Schildt

Runar Schildt är ett av den finlandssvenska prosans främsta namn, det största mellan Topelius och Diktonius. Dess bärare föddes i Helsingfors 1888, tog med tiden akademisk examen och försökte sig som journalist och biblioteksman innan han knöts till sin släktings Holger Schildt förlag.
Huvuddelen av hans produktion består av noveller: Han debuterade som tjugofyraåring med »Den segrande Eros», vars flesta berättelser är milt ironiska skisser från bohem- och caféliv i 1910- talets Helsingfors, av det slag som finländarna med ett kärvare ord än vårt flanörlitteratur kallar dagdrivarprosa. De var emellertid utsökt berättade och titelberättelsen, som skildrar en teatertrupps öden i Åbo på det romantiska 1820-talet, bars upp av en fin tidsfärg och en spirituell ton.
Men Schildt skulle visa att han kunde locka mörkare toner ur sitt så småningom virtuost behärskade instrument. Han lämnade dagdrivarlivet i Helsingfors för andra miljöer, främst den nyländska landsbygden, där han tillbragt sin barndoms somrar. I. noveller som »Regnbågen» och »Rönnbruden» har han utan all falsk rekvisita gett enkla och genuina skildringar av livet på landet och i småstaden och han går ödena så resolut och nära in på livet, att hans sätt att se på människor ännu efter trettio år ter sig friskt och originellt. Hans konst fördjupades än mer under inbördeskriget, vars blodiga händelser tog hårt på honom — resultatet kan studeras t. ex. i »Köttkvarnen». Även arbetarkvarterens befolkning fick nu leverera stoff till Schildts författarskap, som alltmer försmådde det raljanta och ironiska för det naket allvarliga, samtidigt som han dock kände det som en plikt att leverera historierna i noga genomarbetat och slipat skick.


På 1920-talet började han skriva dramatik och både den korta »talgmannen» och det aktuella revolutionsdramat »Den stora rollen» skaffade honom scensuccèser. Han plågades emellertid av Finlands osäkra läge, samtidigt som han kände sin ingivelse avta allt mer och i ett anfall av desperation tog han sitt liv hösten 1925. Sin egen situation har, han fint analyserat i mästarnovellen »Häxskogen», som handlar om en drömmares vemodiga resignation inför handlingsmänniskorna och om den kompensation
han finner i författarskapet. 

All världens berättare, Å. R. -1949

All items (2)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.