FANDOM


Satir är ett sätt för författare att håna makten utan att bli avrättade. Därför är det ett ganska vanligt sätt att beskriva omvärlden i diktaturer. Ofta utspelas satiren i en fantasy- eller sciencefiction miljö, ibland i fabler. Huvudsaken är att alla som läser satiren också kan känna igen situationen och därmed, med hjälp av satiren,  kan skratta åt de som har makten utan att de kan göra något tillbaka.

All items (3)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.