FANDOMHur gör man för att förvandla en råtext till en text lämpad för en wiki eller liknande?

En wiki har sitt eget sätt att hantera text, och den stämmer sällan överens med vad den som hanterar texten önskar sig. Därför är det allra säkraste sättet att hantera text att ändra den från ord-dokument standard till html-standard. Det förutsätter att det går att använda html-kod, vilket t.ex. fungerar utmärkt i wikia.com bara man jobbar i alternativet ”source” istället för ”text”.

1: Skaffa programmet Notepad++, det finns till samtliga större operativsystem på marknaden (Windows, Linux, Mac osv).

2: Klistra in den text du rättat på stavfel från Word, Open office writer eller liknande ordbehandlingsprogram. Se till så att eventuella bindestreck inne i texten inte är pratminus utan vanliga bindestreck. Annars får du problem om dialogerna också använder pratminus (se nedan).

3: I Notepad++ skall du först ta bort alla blankrader. Det är speciellt viktigt om du copy-paste:ar direkt från ett dokument som .pdf. Det finns ett inbyggt kommando i Notepad++ som gör det åt dig.

4: Se till så att varje stycke är en enda rad, oavsett radlängd. Så fort ett nytt stycke påbörjas skall du ha det på en ny rad. Den skall vanligtvis gå långt utanför högermarginalen.

5: Ändra alla ny rad (\n) till ny rad för htmldokument (<br />) genom programmets sök- och ersätt funktion. Du ser inte \n tecknen, men det gör Notepad++. När du gjort detta skall varenda rad längs vänstermarginalen börja med ett <br /> tecken, Om inte så får du redigera felen manuellt.

6: Om dialogerna påbörja med talstreck får du lov att byta ut dem med. Kopiera den kod som skall bytas ut, troligen <br /> – till <br />& nbsp;& nbsp;& nbsp;& mdash; Det ger tre teckens indrag och ett pratminus/talstreck på slutet. Observera att mellanslaget mellan & och resten inte skall vara med, det var jag tvungen att skriva för att det skulle synas som text här.

7: Nu kan du klistra in din text i vilken wiki som helst och den kommer förhoppningsvis att se bra ut.

8: Notepad++ tar bort allt extra ur texten: fet- kursiv- färgad- understruken stil och även om text har olika färg eller bakgrundsfärg. Det får du sitta och lägga till manuellt efteråt så det är viktigt att du har behållit originaldokumentet. Jobbar du i en wiki kan man ofta göra det med den vanliga editorn, men det går naturligtvis att använda html-även för det.

9: Lägg in ev. Bilder. Olika wiki använder olika kod för det. Wikipedia sköter det annorlunda än wikia t.ex. så det får du lära dig. Gör gärna en kopia med html-kod för bilden/bilderna <img src=”bildens plats på Interner”>

10: Spara en kopia där du enbart har html-kod. Den kan du ALLTID visa upp i ett webläsarfönster oavsett om du skriver för en wiki eller i något forum, men då måste samtliga formateringar vara baserade på html-standarden. Det enda du behöver göra är att du ovanför texten skriver:

<!doctype html><html><head><title>Valfri titeltext </title><meta charset="utf-8"></head><body>

Här fyller du i din text.

</body></html>

Sedan sparar du sidan som något filnamn.htm så visas den upp på samma sätt i alla web-läsare.

11: Om du har OCR:ad text händer det ofta att styckena förskjuts. Vill du vara riktigt noga så tar du och markerar alla styckens början med ett ¤ eller liknande tecken som sällan hittas i text. När du sedan kopierar texten till Notepad++ blir det väldigt tydligt var det är ett nytt stycke som blivit fel eftersom det saknar ¤ tecknet. Ofta skapas felaktiga nya stycken i texten vid sidbyten i originaltexten.

12: Textformatet "epub" blir allt vanligare eftersom det går att läsa i nästan alla e-boksläsare och det är licensfritt och gratis för alla. För att kunna konvertera ett dokument till epub måste det skrivas som ett html-dokument. Vad innebär det för dig här på wikia? Jo, när du lägger in text kan du endera använda wiki-format, eller så html-format. Html använder vinkeltecken för textformatering medan wikiformatet bygger på apostrofer. Kan du välja, välj då html-formatet med sina vinklar eftersom det blir så oändligt mycket enklare att göra om en novell du hittat här till epub så att den kan läsas överallt. Undantaget är bilder som fortfarande måste länkas in med wiki-formatering och sedan ändras till html-formatering om man vill ha med dem i en epubfil, men det går rätt lätt med hjälp av program som "Sigil" t.ex.

Med "Sigil" kan du förvandla vilken text som helst till en enkel epub-fil. Det är bara att: kopiera texten, klistra in den i Sigil, ändra språk till svenska, fyll i författare och boktitel och slutligen lägga till en valfri bild som framsida. Ungefär lika lätt som att skapa filer i Word. Nackdelen med det förfaringssättet är att all text blir ett enda kapitel.

Vill man skapa en epub-bok med flera kapitel i Sigil måste däremot varje enskilt kapitel vara en separat html formaterad fil. Det behövs ingen head eller foot, för er som vet hur man knackar hemsidor, utan all text man normalt placerar mellan body-taggarna skall med. När alla kapitlen är klara skapar man bokfilen i Sigil och importerar varje kapitel till boken i korrekt ordning.

Lycka till!

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.