FANDOM(Ett slags nationalhymn för sälar.)

   Jag mötte de mina en morgon – men ack, det
     längesen är –
   där sommarens bränningar sjöng mot strandens
     klippor och skär.
   Jag hörde dem uppstämma kören, som dränkte
     vågsvallets sång –
   vid stranden av Lukannon miljoners röst på en gång.

   En sång om ljuvliga nejder vid salta laguners strand,
   en sång om arméer, som drog fram över
     dynernas sand,
   en sång ock om midnattsdansen, om larmet vid
     lekfull strid
   vid stranden av Lukannon – långt före jägarnas
     tid.

   Jag mötte de mina en morgon – skall aldrig möta
     dem mer.
   De kom i legioner, och ständigt blev de fler.
   Ut över det skummande havet, långt bort mot
     himmelens rand
   vår välkomsthälsning vi sände och sjöng dem
     upp på vår strand.

   Vid stranden av Lukannon, där havet går grönt och
     salt,
   växa drypande, krypande lavar, står dimman och
     dränker allt.
   Där ligga i solskenets flöde de glänsande klippor och
     skär –
   vid stranden av Lukannon, vår hembygd dyr och
     kär.

   Jag mötte de mina en morgon, ett slaget och skingrat
     band.
   Män skjuta ihjäl oss i vattnet och slå oss med klubbor
     på land.
   De jaga oss bort till ett slakthus – så slutar vår
     sista strid.
   Men än höjs vår sång om Lukannon, vårt hem före
     jägarnas tid.

   O, skynda dig, skynda mot söder – o, Gooverooska,
     gå,
   och berätta för djuphavets furstar, hur mänskorna
     nu oss slå!
   Förrn tom som det tommaste hajägg, som havet
     ifrån sig ger,
   stranden vid Lukannon ej har några söner mer!

Ursprungligen ur "Djungelboken" av Rudyard Kipling, först tryckt 1894. Översättare: A. G:son Söllberg

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.