FANDOM   (Den sång som Toomais moder sjöng för sin sistfödde.)

   Shiv, som skördar skänkte och styrde vind, som ven,
   satt bredvid sin boning en dag för längesen,
   gav åt varje jordkryp ett öde och ett värv.
   Gav kungen makt och ära, gav tiggaren en skärv
     Allt han gjorde – Shiva Bevararen.
     Mahadeo! Mahadeo! Allt han gav, –
     törnris åt kamelen, gräs åt våra kor,
     ett modershjärta, sonen min, där evig kärlek bor.

   Vetet gavs den rike och hirs åt fattig man,
   rester åt den helige vid dörren ställde han,
   tigern fick sin boskap, och gladan fick sitt as,
   på skinn och ben för vargarna han ställde till kalas.
   Ingen var för hög och ingen var för låg. –
   Parbati betraktade deras långa tåg,
   och fick så lust att driva litet med sin make Shiv,
   stal den lilla gräshoppan och stack den i sitt liv.
   Så blev han lurad, Shiva Bevararen.
   Mahadeo! Mahadeo! Se dig om!
   Hög är kamelen, tungt gå våra kor,
   men detta var det minsta ting, som uti världen bor.

   När nu allt var över, hon pep med stämma len:
   ”Miljoner munnars herre, säg, glömde du ej en?”
   Shiv svarade helt muntert: ”Nej, ingen har jag glömt,
   ej ens den lilla stackaren du vid din barm har gömt.”

   Parbati drog fram den utur sin barm, och då
   såg hon, att det lilla krypet gnagde på ett strå,
   såg och kände fruktan inför sin make Shiv,
   han som skaffar föda åt allt som äger liv.
     Allt han gjorde – Shiva Bevararen.
     Mahadeo! Mahadeo! Allt han gav, –
     törnris åt kamelen, gräs åt våra kor,
     ett modershjärta, sonen min, där evig kärlek bor.

Ursprungligen ur "Djungelboken" av Rudyard Kipling, först tryckt 1894. Översättare: A. G:son Söllberg

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.