FANDOM


I denna volym- den första samlingen av Lovecrafts noveller som någonsin publicerats i Sverige- har jag samlat vad som förefaller mig vara ett representativt urval av Lovecrafts arbeten. Här finns rena skräcknoveller av klassiskt slag, t.ex. I gravvalvet, dels mer science fiction-betonade noveller typ Färg bortom tid och rum som kan föra tankarna till radiakförgiftningens förbannelse, samt några noveller ur den egentliga Cthulhu-mytologin. En av dessa noveller, Aterkomsten, kan läsas som en allegori med självbiografiska inslag som måhända kan sprida ett visst ljus över Lovecrafts livsöde och hans attityd till sin egen situation.

De elva noveller som presenteras här är några av Lovecrafts mest fascinerande arbeten, men naturligtvis inte alla hans bästa. En samling som denna måste förbli ett svep över ytan där många av hans finaste men tyvärr ganska utrymmeskrävande verk inte kan få plats. H.P. Lovecraft, denne bisarre begåvning, är värd också en mer omfattande presentation och jag hoppas senare kunna sammanställa en sådan.

- Sam J Lundwall

Noveller som ingår:

Hunden av H.P. Lovecraft (Skräck)
Den lurande skräcken av H.P. Lovecraft (Skräck)
I gravkammaren av H.P. Lovecraft (Skräck)
Färg bortom tid och rum av H.P. Lovecraft (Skräck)
Råttorna i muren av H.P. Lovecraft (Skräck)
Återkomsten av H.P. Lovecraft (Skräck)
Pickmans modell av H.P. Lovecraft (Skräck)
Träsket av H.P. Lovecraft (Skräck)
Den namnlösa staden av H.P. Lovecraft (Skräck)
De andra gudarna av H.P. Lovecraft (Skräck)
Nyarlahotep av H.P. Lovecraft (Skräck)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.