Svenskanoveller Wiki

Val av diff: markera i klickrutorna för att jämföra versioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste version; (föregående) = skillnad mot föregående version; m = mindre ändring.

  • nuvarandeföregående 17 september 2016 kl. 19.20Svenskanoveller Message Wall bidrag 40 523 byte +40 523 Skapade sidan med 'Av Amanda Kerfstedt <br /> <br />Det var vid middagstiden. Ett klart solsken glittrade över drivorna. Röken steg rak och hög upp ut skorstenen på den lilla stugan strax ut...' Märken: apiedit, Visuell redigering