Svenskanoveller Wiki

Val av diff: markera i radioknappen för att jämföra versioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste version; (föregående) = skillnad mot föregående version; m = mindre ändring.

  • nuvarandeföregående 27 februari 2021 kl. 12.46Svenskanoveller Message Wall bidrag 9 538 byte +9 538 Skapade sidan med 'Av: Svetozar Ćorović (1875-1919) <br /> <br />Det är snart natt. Hela staden är insvept i ett tjockt mörker och det är bara i det lilla fattiga huset i slutet av kvarter...' Märke: 2017-källredigering